Doç. Dr. M. Ertan Kardeş'in "Yönsüzleşmiş Savaşlar" isimli eseri Pinhan Yayınları tarafından yayımlandı

Yönsüzleşmiş Savaşlar kitabı, günümüzün yıkıcı ve hukuk kurmayan savaşlarını konu edinmektedir. Yaşadığımız çağ ne taş çağıdır ne bronz ne de demir…Yaşadığımız çağ plastik çağdır. Her şey hızlıca şekil değiştirebilir ve toprağa yabancıdır. Böyle bir çağda savaşlar da yönsüzleşmiştir. M. Ertan Kardeş, “politik felsefenin bir sınır meselesi olarak” günümüzün yönsüzleşmiş savaşlarını tartışmaya açarak kavramaya çalışmaktadır.

Çalışma, çağdaş politik felsefenin tanınma, kriz, çatışma gibi konularını savaş kavrayışından hareketle düşünmeye davet ediyor. “Felsefe ya da politik felsefe” açısından savaşları tarihselliği bağlamında tanımak ve savaşın kendisini şiddet olarak yeniden üretme biçimlerini düşünmek kaçınılmaz durmaktadır. Kitap çağın semptomlarını Hobbes, Rousseau, Clausewitz, Hegel, Schmitt ve Aron etrafındaki çapraz okumalarla deşmekte ve yönsüzleşmiş savaşların dünyasında tüm toplumsal tasarımlarımızın yeniden düşünülmesinin zorunlu olduğunun altını çizmektedir.

Kitaba Mephisto ve Pandora kitabevlerinden, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yakınlarında, BİSAV(Bilim ve Sanat Vakfı) ve Tekin Yayınevi’nden ya da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yonsuzlesmis-savaslar-amp-politik-felsefenin-bir-sinir-meselesi-olarak-savasa-dair/493125.html

https://www.idefix.com/Kitap/Yonsuzlesmis-Savaslar/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Turkiye-Politika-/urunno=0001795951001

Etkinlik ve yayınlarımızı takip edebileceğiniz sayfalar:
https://istanbul.academia.edu/DocDrMErtanKARDE%C5%9E
https://twitter.com/PolitikFelsefe
https://www.facebook.com/politikfelsefeokumalari
https://www.instagram.com/politikfelsefe


Galeri