Anabilim Dalları

Felsefe Tarihi Anabilim dalında, görevlendiği uzmanlık açısından, genellikle Batı felsefesinin, başlangıcından günümüze kadar gösterdiği gelişmeler, bu arada özellikle önde gelen filozoflar ve öğretileri, felsefenin başlıca çağları, dönem ve akımları ile çeşitli önemdeki metinlere ilişkin ders ve seminerler yapılmaktadır. Bu çerçevede felsefe öncesi düşünüş, kültürel yapılar, evren tasavvurları ile bunlara örnek olarak Çin, Hint ve İran Medeniyetlerinin düşünce tarihindeki yeri ve Eskiçağ Ege Medeniyetinin oluşmasındaki rolü gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca Modern ve Cumhuriyet dönemi Türk düşünce tarihi incelenmektedir. Felsefenin gelişim tarihi içerisinde felsefe-bilim, felsefe-din, felsefe-kültür gibi etkileşimler incelenmekte; özellikle tarihçe kavram arkaplanına geri gidilerek günümüzdeki felsefe çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonucunda öğrenciye sorunlara tarih bağlamında felsefî bakış açısı kazandırılmaktadır.

Genel Bilgiler

Mantık, 1996 yılında bölüm olarak kurulmuş, 2000 yılında Felsefe Bölümü'ne bir Anabilim Dalı olarak katılmıştır.

Anabilim Dalımızın Amaçları

Anabilim Dalımızın kuruluş amaçları arasında teorik ve uygulamalı mantık alanlarında eğitim ve öğretim yapmak bulunmaktadır. Şimdilik bu amaç, elemanlar yetiştikçe ileride ulaşılacak bir hedef durumundadır. Şu anda öncelikle Felsefe Bölümü'ne ve ayrıca farklı Bölüm öğrencilerine lisans ve lisans üstü programı içinde dersler verilmektedir.

Mantık Anabilim Dalı'nın amaçları arasında, mantığın akademik ölçülerde öğrencilere aktarılması, öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilerin lise müfredat programına hazırlanması, dil bilinci kazandırmak suretiyle eleştirel düşüncenin ilkelerinin tanıtılması ve felsefe öğrenimlerinde yardımcı olmak gibi hedefler bulunmaktadır.

Bilgi Teorisi, Bilim Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Varlık Felsefesi, İnsan Felsefesi, Kültür Felsefesi, Toplum Felsefesi, Değerler, Dil Felsefesi, Tarih Felsefesi alanlarında ders ve seminerler öğretim konularıdır.

Anabilim dalının tarihini, Dârulfünûn’da İzmirli İsmail Hakkı (1868-1946) tarafından verilen “İslam Felsefesi Tarihi” derslerine ve Babanzâde Ahmed Naim’in (1873-1934), İslam düşünce tarihine yoğun atıflar içeren “Metafizik” ve “Psikoloji” derslerine kadar geri götürmek mümkündür. 1933 Üniversite Reformu ile Dârulfünûn’un lağvedilip İstanbul Üniversitesi’nin kurulması ve 1935’te İzmirli İsmail Hakkı’nın emekli olmasından sonra, Anabilim Dalı’nın kapsamına giren konular, İstanbul Üniversitesi’nden ayrıldığı 27 Ekim 1960 tarihine kadar Hilmi Ziya Ülken (1901-1974) tarafından “Türk Tefekkür Tarihi” dersi çerçevesinde okutulmuştur. 30 Eylül 1971’de Nihat Keklik’in (dğ. 1926) gayretleriyle Felsefe Bölümü bünyesinde Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Kürsüsü kurulmuş ve Nihat Keklik, emekli olduğu 22 Şubat 1991 tarihine kadar Anabilim Dalı’nın başkanı olarak görev yapmıştır. Bu tarihte üstlendiği anabilim dalı başkanlığını emekli olduğu 12 Mayıs 2012 tarihine kadar Mahmut Kaya sürdürmüştür.

Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı, başta “felsefe” olmak üzere kelâm ve tasavvuf gibi İslam düşünce tarihinin başlıca entelektüel geleneklerinin klasik dönemlerinden Osmanlı’ya uzanan tarihlerini, problemlerini ve çağdaş Türk düşüncesinin meselelerini lisans ve lisansüstü derslerde ayrıntılı bir şekilde incelemeyi hedeflemektedir.