Babanzâde Ahmet Naim: Hayatı-Eserleri-Fikirleri

Dârülfünûn Felsefe Şubesi hocalarından Babanzâde Ahmet Naim'in (ö. 1934) hayatını, eserlerini ve fikirlerini konu edinen kitap, bölümümüz öğretim üyelerinden M. Cüneyt Kaya ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Kara'nın editörlüğünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayımlandı.

Mekteb-i Sultani ve Mekteb-i Mülkiye’den mezun olup önce Hâriciye, ardından Maarif Nezareti’nde bürokrat olarak çalışmış bir isim Babanzâde Ahmet Naim Bey. Bu yönüyle dönemindeki pek çok emsâli gibi o da iyi yetişmiş bir bürokrat olarak kalabilirdi belki. Fakat o, üst düzeydeki Arapça bilgisi ve bu sayede kadîm kültürümüze dair kesb ettiği derin vukûfiyetin yanında, yine ileri seviyedeki Fransızcası ve bu yolla Batı kültürüne yönelik edindiği birikimiyle, Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde pek çok alanda kalıcı izler bırakan önemli bir isim olarak ilim ve düşünce tarihimizde yerini aldı.

Ahmet Naim’in hayatının ve eserlerinin görseller eşliğinde sunulduğu bu kitapta; felsefe, hadis, hadis usulü, milliyetçilik ve Arap dili ve edebiyatına dair görüşlerini irdeleyen yazılar, onun düşünce dünyası hakkında kapsamlı bir portre ortaya koyuyor. Ahmet Naim’in, bir kısmı yeni keşfedilen makalelerinin çeviriyazıları ise onun eşsiz müktesebâtıyla doğrudan muhatap olmak isteyenler kadar, Osmanlı-Türk modernleşmesini hakkıyla anlamak isteyenler için de zengin bir malzeme sağlıyor.

Kitabın tümüne http://www.zeytinburnu.istanbul/Kultur-Yayinlari adresinden ulaşabilirsiniz.


Galeri