Ontoloji Tartışmaları 3: Gerçeklik (26-27 Aralık 2018)

27 Aralık Perşembe

I. Oturum / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mahbube Nazlı İnönü

[10:00-10:25] Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat Gözcü: Süredurumda Ardışık Aşamaların Birlik-Kurucu Bağıntısı
[10:25-10:50] Dr. Öğr. Üyesi Egemen Seyfettin Kuşçu: Gerçekliğin Gerçekliği: Gerçekçilik ve Gerçekçilik Karşıtlığının Zemini
[10:50-11:15] Prof. Dr. Cengiz Çakmak: Parmenides’in Arabasındaki Sinek: Dil, Gerçeklik ve Hiçgerçeklik
[11:15-11:45] Soru-Cevap

II. Oturum / Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kamer

[13:30-13:55] Arş. Gör. Mehmet Arslan: Matematiksel Nesnelerin Gerçekliği Sorunu
[13:55-14:20] Dr. Filiz Didem Çoban Sarı: Aquinas’ın Düşüncesinde Mümkün Varlıkların Gerçekliği Sorunu
[14:20-14:45] Dr. Öğr. Üyesi Elife Kılıç: Antik Yunan Felsefesi’nde Mekânın Gerçekliği
[14:45-15:15] Soru-Cevap

15:15-15:30  Ara

III. Oturum / Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Egemen Seyfettin Kuşçu

[15:30-15:55] Dr. Engin Koca Teorik: Gerçekliğin İnşasında Dinamik Teorisinin Rolü: Ereksel Fizik ve Mekanik Fizik Karşılaştırması
[15:55-16:20] Doç. Dr. Özgüç Güven: “Kuantum Mekaniğinin Betimlediği Gerçeklik Tam mı?”
[16:20-16:40] Soru-Cevap

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası