Ontoloji Tartışmaları 3: Gerçeklik (26-27 Aralık 2018)

26 Aralık Çarşamba

Açılış Konuşmaları

I. Oturum  / Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Arzu İbişi Temelli

[10:00-10:25] Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok: Yapım Olarak Gerçeklik
[10:25-10:50] Prof. Dr. Mehmet Oktay Taftalı: Yitirme Bulma ve Yitirme Diyalektiği İçinde Gerçeklik
[10:50-11:15] Prof. Dr. Ayhan Bıçak: Gerçekliğin Çokluğu
[11:15-11:45] Soru-Cevap

II. Oturum / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yücel Yüksel

[13:30-13:55] Murat Kaymaz: Mutlak Gerçek Olarak İradenin Nesneleşmesi
[13:55-14:20] Doç. Dr. Mehmet Günenç: Yapısal Gerçeklik-Yapılan Gerçeklik
[14:20-14:45] Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil: Amfiboli Sorunu ve Gerçekliğin Mahiyeti
[14:45-15:15] Soru-Cevap

[15:15-15:30] Ara

III. Oturum / Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Necati Murad Omay

[15:30-15:55] Arş. Gör. Fatih Kök: Yeni Gerçekçilik Metafiziğe Karşı: Dünya Yoktur!
[15:55-16:20] Dr. Ömer Osman Sarı: Hegel’den Marx’a Akıl ve Gerçeklik
[16:20-16:40] Soru-Cevap

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası